Będzie kino w Mirosławcu!

„Duży świat w małym kinie” to tytuł projektu Ośrodka Kultury w Mirosławcu, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin – priorytet: Modernizacja kin.

2 marca 2015 r. zostały ogłoszone wyniki postępowania konkursowego, w którym OK Mirosławiec otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 000 zł na zakup i modernizację trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, w tym sprzętu umożliwiającego odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne.
Projekt „Duży świat w małym kinie” obejmuje następujące zadania:
– roboty adaptacyjno – budowlane – na kino zostaną zaadaptowane pomieszczenia po byłej kawiarni Hawana, jak również zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– adaptacja sali kinowej,
– zakup sprzętu audiowizualnego,
– zakup i montaż wyposażenia kinowego.
Termin otwarcia kina planowany jest na jesień 2015 r.

Skip to content