WFOŚ i GW 2014

Tytuł projektu: Eko – Festiwal Żubra 2014

Nr umowy   2014D0130S z dnia  04.07.2014

Kwota dofinansowania  36 300 zł brutto

Całkowity koszt projektu 48 600 zł brutto

Instytucja dotująca – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 Co zrealizowano w ramach  projektu:

Podczas organizacji Eko – Festiwalu Żubra 2014 dążono do wypracowania modelu ochrony terenów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim poprzez wdrożenie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców i uczestników Eko – Festiwalu Żubra, jak i warsztatów ekologicznych. W związku z przyjętymi założeniami podczas projektu zostały osiągnięte efekty ekologiczne, w postaci: podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejętności osób biorących udział w projekcie z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i pozytywnego odbioru zagadnień związanych z ochrona środowiska przyrodniczego. W projekcie udział wzięło (beneficjenci pośredni i bezpośredni) – ponad 5 tys. uczestników, co bezpośrednio związane było z organizacją przedsięwzięcia Eko – Festiwal Żubra oraz warsztatów z ruchem naśladujących zwierzęta zamieszkujące tereny obszarów Natura 2000.

Osiągnięto również efekt rzeczowy w postaci:

– wynajem sceny i nagłośnienia na potrzeby imprez plenerowych i występów,

– zakup materiałów papierniczych na potrzeby realizacji warsztatów ekologicznych oraz akcji sprzątania brzegu Jeziora Kosiakowo,

– realizacja programu edukacyjnego – Ekologia na wesoło,

– organizacja 60 godz warsztatów fotograficznych,

– zakup elementów statywów do wystawy fotografii (efekt pracy zajęć fotograficznych),

– wywołanie 150 szt. zdjęć kolorowych,

– zorganizowano 8 warsztatów z ruchem naśladujących i emitujących życie zwierząt z obszaru Natura 2000 z organizacją przedstawienia dla mieszkańców.

Skip to content