EKDUS Bardzo Młoda Kultura – Spotkanie informacyjne

Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych to trzyletni, wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań.

Chcemy wspólnie tworzyć nowoczesną edukację kulturową, łącząc edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania skierowane do dzieci i młodzieży, w których młody człowiek jest nie tylko widzem i odbiorcą, ale czynnym uczestnikiem i współtwórcą. To miejsce styku edukacji i kultury, przestrzeń przenikania się, wymiany i ścierania poglądów oraz doświadczeń z obszaru działań z dziećmi i młodzieżą – w szkole, w domu kultury, w kinie, w teatrze, w Internecie, na podwórku.
Łączymy nasze siły, żeby budować dialog społeczny oraz działania edukacyjne, wykorzystujące kulturę, jako narzędzie ekspresji i refleksji nad światem.

Zapraszamy zainteresowanych udziałem w programie na spotkanie informacyjne do Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Spotykamy się w środę, 8 lutego. Początek o godz. 16.30.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/projekt.ekdus/posts/1822047074715635

Skip to content