EkoQulturka z dofinansowaniem FIO

Miło mam poinformować, że Stowarzyszenie EkoQulturka uzyskało dofinansowanie z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkurs 2017, którego organizatorem było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie „Aktywność, pasja i integracja w Gminie Mirosławiec” będzie realizowane w ramach priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, kierunek działania nr 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. Ośrodek Kultury w Mirosławcu jest partnerem strategicznym przy realizacji ww. zadania.

Celem głównym projektu będzie zwiększenie udziału zaangażowania rodziców, lokalnej społeczności, nauczycieli, organizacji pozarządowych oraz zaangażowanych wolontariuszy w działania na rzecz rozwiązywania problemów dzieci, zamieszkujących gminę Mirosławiec w okresie 01.02.2017 r. – 31.12.2017 r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:
– warsztaty teatralne,
– warsztaty rękodzielnicze,
– aktywności angażujące w życie szkoły rodziców, dzieci i nauczycieli,
– zajęcia techniczne ze strażakami z OSP,
– warsztaty kulinarne z Kołami Gospodyń Wiejskich,
– obozy tożsamości narodowej z zajęciami edukacyjno- historycznymi, wychowawczymi, kulturalnymi i sportowymi,
– warsztaty ekologiczne z późniejszymi nasadzeniami krzewów,
– zajęcia „Mały Majsterkowicz”.
Całkowita kwota projektu „Aktywność, pasja i integracja w Gminie Mirosławiec” to 113 090,00 zł, natomiast kwota dofinansowania z FIO to 92 250,00 zł.

Skip to content