Mobilny Punkt Informacyjny w Mirosławcu

(brak nazwy)Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Mirosławcu, serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

 środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
 dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 zasadach pozyskania dofinansowania,
 aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków,
 wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:

• 22 czerwca 2015 r., w godzinach od 08:00 do 10:30 – siedziba Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w sali nr 10.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
działający przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku
Ul. 28 Lutego 16, 78 – 400 Szczecinek
Tel./fax. 94 372 92 47,
Tel. 94 372 92 50,
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Od 01 stycznia 2015 r. – tak jak w latach 2010-2013 – na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, wznowiła swoją działalności Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Sieć tą tworzą: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Szczecinie, jego filia w Koszalinie oraz trzy Lokalne Punkty Informacyjne w Gryficach, Pyrzycach oraz Szczecinku.

Punkty te działają w ramach ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku obsługuje
4 powiaty: świdwiński, szczecinecki, drawski i wałecki.

 Punkt to miejsce, do którego wszyscy zainteresowani mogą skierować swoje pierwsze kroki i otrzymać rzetelne informacje jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. To miejsce, gdzie pomoc uzyskają osoby z pomysłem na projekt, lecz nie orientujące się, z jakiego programu mogłyby dostać dofinansowanie.

Usługi Punktu kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia
z UE, w szczególności:

 1. osób poszukujących środków na założenie działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą, jak i poszukujących wsparcia na rozwój firmy;
 2. osób fizycznych;
 3. instytucji użyteczności publicznej np.: urzędy gminne, powiatowe, skarbowe;
 4. instytucji zaangażowanych we wdrażanie UE;
 5. organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego;
 6. szkół, uczelni wyższych, zakładów opieki zdrowotnej i innych.

Punkt posiada bardzo szeroką ofertę świadczonych usług obejmującą:

 1. informowanie o możliwościach pozyskania środków z Funduszy Europejskich,
 2. udzielanie informacji na etapie ubiegania się o dotację,
 3. przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków, jak i na etapie ich realizacji, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;
 4. informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych
  z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP),
 5. informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
 6. udzielanie informacji o Funduszach Europejskich podczas indywidualnych konsultacji u klienta (usługa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych);
 7. organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów;
 8. organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych – dyżurów eksperckich
  w miastach powiatowych lub gminnych.

Wszystkie usługi informacyjno-doradcze świadczone są bezpłatnie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ww. ofertą zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w siedzibie Punktu w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, przy ul. 28 Lutego 16., pok. Nr 13 – w poniedziałek w godz.: 7:00- 17:00, wtorek, środa i piątek w godz. 7:00-15:00 i czwartek w godz. 8:00-16:00,
 • telefonicznie – pod następującymi numerami: tel./fax. 94 372 92 47, tel.: 94 372 92 50;
 • drogą e-maliową pod adresem lpi@powiat.szczecinek.pl.
Skip to content