Muzeum otwarte dla zwiedzających

start

Od 22.06.2020 r. otwieramy dla zwiedzających stałą wystawę pn. Muzeum Walk o Wał Pomorski.

Zasady korzystania (wyciąg z PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Ośrodku Kultury w Mirosławcu w okresie pandemii COVID-19)
1. Stała wystawa czynna będzie w godzinach od 09:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
2. Ilość osób odwiedzających wystawę nie może być większa niż 10 osób jednocześnie.
3. Określa się system przepustowości biorąc za regułę 1 osoba opuszczająca, 1 osoba wchodząca.
4. Każda osoba odwiedzająca zobowiązana jest do posiadania maseczki ochronnej oraz dezynfekcji  rąk lub rękawiczek przed wejściem do  budynku.
5. Pierwszeństwo zwiedzania będą miały osoby, które zarezerwują telefonicznie wcześniej swój przyjazd.
6. Każdy z odwiedzających  powinien zachować bezpieczną odległość.
7. W czasie godzin otwarcia, co 2 godziny będzie miała miejsce 30 min. przerwa techniczna  przeznaczona na dezynfekcję  pomieszczenia.
8. Zakazuje się zwiedzającym dotykanie  eksponatów.
9. Pracownik odpowiedzialny za nadzór nad zwiedzającymi, w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia, może skontrolować temperaturę zwiedzających termometrem bezdotykowym.
10. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, odwiedzający zostanie umieszczony w  przygotowanym izolatorium na terenie obiektu. Powiadomione zostaną odpowiednie służby  sanitarno-epidemiologiczne.
11. Pracownik odpowiedzialny za nadzór nad zwiedzającymi zaopatrzony zostanie w podstawowe  środki ochrony tj. środki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczka i/lub przyłbicę ochronną.

Skip to content