Remont sali widowiskowej OK Mirosławiec

Ośrodek Kultury w Mirosławcu uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 000 zl z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury na zadanie pn. „Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury w Mirosławcu”. Wkład własny w wysokości 49 000 zł Ośrodek Kultury uzyskał z Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.


Dzięki zdobytemu dofinansowaniu będzie możliwe przeprowadzeni prac modernizacyjnych takich jak: ułożenie nowego parkietu, nowych drewnianych paneli naściennych, modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem punktowym. Zostanie założone nowe okotarowanie sceny.
W ramach wyposażenia Ośrodek Kultury wzbogaci się o nowy zestaw nagłaśniający oraz o wyposażenie pracowni plastycznej w: zestawy sztalug podłogowych jak i stołowych wraz zestawem farb, ram malarskich, pędzli; stoły do pracowni; 5 profesjonalnych zestawów do tworzenia witraży.
Sala widowiskowa to dopiero początek zmian, które już niedługo będą zauważalne w całym obiekcie Ośrodku Kultury.

Skip to content