Spotkanie z RPO WZP

W dniach 18 – 19.listopada 2014 r  odbyło się spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń z realizacji projektów oraz wnioskowania  do RPO WZP.

Uczestnicy wymienili swoje spostrzeżenia oraz doświadczenia.
Spotkanie odbyło się zarówno w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie, która powstała również dzięki dofinansowaniu z RPO WZP. oraz Ośrodku Kultury w Mirosławcu w części wystawowej- Regionalnym Centrum Żubra.
Spotkanie zostało dofinansowane w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Galeria

 rpo wzp

Skip to content