Umowy na małe projekty podpisane

17 stycznia 2014 r. podczas Spotkania Noworocznego, organizowanego przez Urząd Miejski w Mirosławcu, zostały podpisane dwie umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

17 stycznia 2014 r. podczas Spotkania Noworocznego, organizowanego przez Urząd Miejski w Mirosławcu, zostały podpisane dwie umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Stronami umów były instytucje: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowany przez Wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego oraz Członka Zarządu Annę Mieczkowską, i Ośrodek Kultury w Mirosławcu, reprezentowany przez Dyrektora Annę Dzida oraz Główną księgową Katarzynę Mazur.

Pierwsza umowa dotyczy operacji pt. „Festiwal Żubra – integracja na wesoło”, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich – gminy Mirosławiec oraz poprawa warunków i szans rozwoju zainteresowań poprzez przeprowadzenie imprezy Festiwal Żubra. Operacja umożliwi wzrost aktywności społecznej, integrację i zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych oraz promocję lokalnych walorów regionu.

Kwota przyznanej pomocy na realizację zadania to 49 040,00 zł, a całkowity koszt operacji to 61 300,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na 5 – 6 lipca 2014 r.

Druga umowa natomiast dotyczy operacji pt. „Dożynkowy Bal Dyni” – organizacja imprezy. Operacja ta wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawę warunków i szans rozwoju zainteresowań, poprzez przeprowadzenie imprezy Dożynkowy Bal Dyni dla mieszkańców z terenu gminy i miasta Mirosławiec, jak również przyczyni się do promocji lokalnych walorów. Operacja umożliwi wzrost aktywności społecznej i zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych.

Kwota przyznanej pomocy na realizację zadania to 23 433,74 zł. a całkowity koszt operacji to 29 381,90 zł. Termin realizacji zadania przypada na 6 września 2014 r.

Galeria z podpisania umów

 

Skip to content