Wojskowy sukces „Niby nic”

W dniach 12 – 15 czerwca br. w Kołobrzegu odbył się 16. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego. Organizatorami Festiwalu byli: Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nasz Mirosławiec reprezentował zespół wokalny „Niby nic”, w składzie: Adrianna Trzmiel, Natalia Kołodziejczyk, Aleksandra Sabadasz, Paulina Kołodziejczyk, działający przy Ośrodku Kultury, jednak tym razem pod patronatem 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu.

Jak mówią organizatorzy: festiwal to wspaniałe przedsięwzięcie, które jest artystycznym wydarzeniem nie tylko w Wojsku Polskim, ale również w mieście Kołobrzeg. Festiwal podsumowuje całoroczną pracę twórczą dzieci i młodzieży w klubach jednostek wojskowych i ma charakter konkursowy. Uczestniczy w nim 401 młodych artystów, którzy wystąpią w 79 prezentacjach konkursowych i będą oceniani w 7 kategoriach: teatru, tańca, estrady, recytacji, monodramu, piosenki oraz plastyki. Celem festiwalu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród społeczeństwa, wzbudziły wiele sympatii zarówno u młodego, jak i starszego pokolenia Polaków.
14 czerwca, w drugim dniu festiwalowym, wykonawcy, instruktorzy, organizatorzy wzięli udział w barwnym korowodzie z towarzyszeniem Orkiestry Wojskowej z Koszalina. Maszerując nadmorskim bulwarem, wykonawcy wraz z organizatorami i gośćmi zaproszonymi złożyli pod Pomnikiem Zaślubin z Morzem symboliczny Festiwalowy Pierścień. Wieczorem na scenie letniej Regionalnego Centrum Kultury odbyły się dwa koncerty plenerowe, w których wystąpili uczestnicy festiwalu, w tym zespołu „Niby nic” prezentujący się na tzw. dużej scenie, oraz Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wraz z solistami.

Ostatniego dnia festiwalu, tj. 15 czerwca, odbył się koncert galowy, podczas którego zostały wręczone nagrody i zostali wyłonieni Laureaci festiwalu. Kategoria, która nas najbardziej interesowała, to kategoria duety i zespoły wokalne w grupie wiekowej 13 -16 lat. Poniżej przedstawiamy wyciąg z protokołu komisji konkursowej.
Tytuł LAUREATA I STOPNIA, nagrodę Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ oraz nagrodę Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON otrzymuje:
Zespół Szarotki z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu

Tytuł LAUREATA II STOPNIA, nagrodę Starosty Kołobrzeskiego oraz nagrodę Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON otrzymuje:
Zespół Gold Star z Klubu 8. Batalionu Remontowego w Kołobrzegu

Tytuł LAUREATA III STOPNIA, nagrodę Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON otrzymują:
Zespół Krakuski z Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie
Zespół Niby Nic z Klubu 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu.

Dziewczynom z zespołu wokalnego „Niby nic” gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Skip to content