Wolontariusze WOŚP poszukiwani

ZASADY REJESTRACJI WOLONTARIUSZY WOŚP W SZTABIE
NR 122 MIROSŁAWIEC

Aby zostać Wolontariuszem należy:

1. wejść na stronę: https://iwolontariusz.wosp.org.pl/login

2. wybrać opcję „Nie mam  jeszcze konta” i kliknąć na czerwony przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”

3. Uzupełnić formularz rejestracyjny wpisując dane użytkownika. Uwaga! Konto użytkownika może założyć tylko osoba pełnoletnia. Jeżeli jesteś niepełnoletni, to poproś swojego rodzica o pomoc.

Konto użytkownika zakłada:  rodzic, opiekun prawny lub we własnym imieniu osoba pełnoletnia.

4. Aktywować konto użytkownika przez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na podany przy rejestracji adres mailowy.

5. Po aktywacji konta użytkownika należy podać dane Wolontariusza.

– należy kliknąć w „Dodaj wolontariusza”, użytkownik proszony zostanie o podanie jego nr PESEL 

– Jeśli byłeś / byłaś już wolontariuszem podczas poprzednich Finałów WOŚP zarejestrowanym w sztabie – na Twój numer telefonu i adres e-mail wysyłany zostanie kod weryfikacyjny.

– Jeśli po raz pierwszy będziesz Wolontariuszem musisz podać wszystkie dane: imię i nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL, imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego (tylko osoby niepełnoletnie), dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail), nazwa i adres szkoły / pracy,

– Użytkownik ma możliwość edycji danych wolontariusza.

– Użytkownik widzi też, w jakim obecnie jest sztabie i w jakich był wcześniej. 

 6. ZDJĘCIA Wolontariuszy

– osoby, które brały udział w poprzednich Finałach WOŚP będą miały na profilu Wolontariusza automatycznie dodane zdjęcia z poprzedniego Finału. Można je zamieni lub zostawić wg poniższych zasad,

– osoby, które po raz pierwszy zostają Wolontariuszem muszą dodać swoje zdjęcie wg poniższych zasad,

ZASADY  dot. zdjęć

– zdjęcie nie może być mniejsze niż 800 x 600 pikseli

– musi być w formacie .jpg.

– przygotowując zdjęcie – wzoruj się na zdjęciu legitymacyjnym: twoja twarz musi być wyraźna, na pierwszym planie i łatwa do poznania

– może to być zdjęcie wykonane telefonem w bardzo dobrej rozdzielczości, „selfie” też jest ok.

7. Uwaga! Zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem. Po wysłaniu zgłoszenia musisz udać się do Sztabu, aby potwierdzić dane, które zostały wpisane do formularza. Pamiętaj, że każdy Sztab ma ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie niepotwierdzone może zostać odrzucone.

8 TERMIN REJESTRACJI Wolontariuszy:  termin upływa w dniu  06.12.2019 r.

Jeśli będą jakieś problemy z rejestracją na którymkolwiek „kroku” prosimy o kontakt z p. Asią Jońską pod nr telefonu 67 25 95 023. Polecany też portal Fundacji WOŚP, a w szczególności odnośnik dot. Wolontariuszy https://www.wosp.org.pl/final/dla-wolontariuszy/czeste-pytania

Skip to content