Zapraszamy na Konkurs recytatorski on – line „Zaczarowane w słowa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w niecodziennym konkursie recytatorskim dla dzieci i młodzieży, którego jesteśmy organizatorem.

Ta niecodzienna sytuacja, która dotyka ludzi nauki i kultury, daje również możliwość szerszej współpracy w uczestnictwie edukacji kulturowej, zabawy słowem, tekstem, kreowania siebie w świecie literatury i sztuki.
Cały świat kultury i nauki przeniósł się na płaszczyznę on-line, co nie znaczy, że ograniczył działanie oraz kreatywne podejście do literatury i sztuki.
Poniżej przedstawiamy zasady uczestnictwa.

Organizator konkursu
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1
78 – 650 Mirosławiec
e-mail: okis.mc@wp.pl
tel. 67 25 95 023

Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcanie do recytacji, zabawa z tekstem, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz wzbogacanie własnego warsztatu o nowe doświadczenia.

Regulamin
Konkurs będzie odbywał się zdalnie w czterech kategoriach:
      7 – 9 lat
      10 – 12 lat
      13 – 15 lat
      16 +
Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz o dowolnej tematyce. Czas na prezentację to 3 minuty.
Podczas recytacji uczestnik może posługiwać się rekwizytem, poruszać po scenie lub innej wybranej przestrzeni, przygotować kostium.
Do 20 grudnia 2020 r., do godz. 16.00 na skrzynkę mailową Ośrodka Kultury w Mirosławcu okis.mc@wp.pl, należy przysłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia (wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 ) oraz nagranie z występem, każdego uczestnika osobno.
Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak: .mp4, .avi, .wmv.
Zebrane nagrania zostaną zaprezentowane jury, które 22 grudnia br., do godz. 16.00 ogłosi wyniki konkursu.
W każdej kategorii zastaną nagrodzone pierwsze trzy miejsca – do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Odbiór nagród – przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu, w celu ustalenia formy odbioru nagród: osobiście w siedzibie Organizatora lub poprzez wysłanie na adres Zwycięzcy.

Dane osobowe
1 Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa
w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie zgłoszenia. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych nagród.
2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.
3. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronie internetowej www.okwm.pl, na profilu facebokowym Organizatora oraz w zainteresowanych mediach.
5. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem.
6. Organizator ma prawo do nieorganicznego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka – ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.

Zapraszamy do zabawy!

Regulamin i karta zgłoszenia .doc
Regulamin i karta zgłoszenia .pdf

Grafika konkursowa konkursu
Skip to content