Zawiadomienie o wyborze oferty – 1/2015/POIS.

W dniu 13-04-2015 r.dokonano wyboru oferty na dostawa i montaż 1 pylonu informacyjnego (tablicy informacyjnej) w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną”.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content