Zmiany godzin pracy świetlic wiejskich

Od listopada 2013 r. ulęgają zmianie godziny pracy świetlic podlegających Ośrodkowi Kultury. Aktualnie obowiązują następujące godziny pracy:
instruktor Joanna Woźniak:
– świetlica Bronikowo
poniedziałek i środa 11.00 – 17.00


– świetlica Jadwiżyn
wtorek 11.00 – 17.00
– świetlica Hanki
czwartek – piątek 12.00 – 17.00
sobota 9.00 – 16.00

instruktor Mariola Wesołowska:
– świetlica Orle
wtorek – środa 11.00 – 19.00
– świetlica Łowicz Wałecki
czwartek 12.00 – 19.00
– świetlica Mirosławiec Górny
piątek 12.00 – 19.00
sobota 9.00 – 16.00

instruktor Katarzyna Skowronek:
– świetlica Próchnowo
poniedziałek 11.00 – 18.00 lub sobota 9.00 – 16.00
piątek 11.00 – 18.00
– świetlica Jabłonowo
wtorek i czwartek 11.00 – 18.00
– świetlica Piecnik
środa 11.00 – 18.0

Skip to content