Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”

W 2016 roku obchodzimy 73. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, które było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.

Po wielkiej akcji deportacyjnej latem 1942 r., w czasie której wywieziono do Treblinki prawie 300 tys. Żydów warszawskich, w getcie pozostało 60 tys. osób. Kiedy 19 kwietnia 1943 r. oddziały niemieckie przystąpiły do ostatecznej likwidacji getta, przeciwstawili im się członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). W nierównej walce słabo uzbrojeni bojowcy wytrwali trzy tygodnie. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu, zabijając i wywożąc do obozów mieszkańców getta. 8 maja w otoczonym przez Niemców bunkrze przy ulicy Miłej przywódca powstania Mordechaj Anielewicz i grupa kilkudziesięciu ŻOB-owców odebrali sobie życie. Nielicznym bojowcom udało się wydostać kanałami z płonącego getta. Jednym z nich był ostatni dowódca ŻOB Marek Edelman, który zmarł w 2009 r.

Za symboliczną datę zakończenia powstania uznaje się 16 maja 1943 r., gdy Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem. Getto warszawskie przestało istnieć.

Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. W każdą rocznicę powstania składał on pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie bukiet żółtych kwiatów, często były to właśnie żonkile. Tę tradycję kontynuuje Muzeum POLIN, rozdając podczas obchodów 73. rocznicy powstania tysiące papierowych kwiatów.

Pamiętajmy o bohaterach z 1943 r., którzy stanęli do walki o ludzką godność i którzy są częścią naszej wspólnej historii.

Program obchodów w Mirosławcu

godz.  9.00  –  Otwarcie plenerowej wystawy pn. „Holcaust” (Plac Lotników)

godz. 14.00  –  Wręczanie żonkili na ulicach Mirosławca

godz. 16.00  –  Projekcja filmu „Nie było żadnej nadziei…” połączonej z prelekcją (sala widowiskowa)

Skip to content