MKiDN 2013

mkidn

Tytuł projektu: Remont wraz z doposażeniem Ośrodka Kultury w Mirosławcu

Okres realizacji projektu: 3 czerwca – 31 grudnia 2013 r.

Umowa nr: 00470/13/FPK/NCK w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowanie: 49 486,00 zł

Całkowity koszt projektu: 149 486,00 zł

Opis projektu:

Głównym celem realizacji projektu była natychmiastowa poprawa stanu technicznego sali widowiskowej. Wspomniane działania maja na celu przywrócenie świetności OK oraz realizacje działań statutowych czy nowych przedsięwzięć.

Założone cele we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane poprzez realizację następujących działań:

1. częściowo wymieniono instalację elektrycznej

2. ułożono parkiet

3. wyciszono salę widowiskową

Zadania od 1 do 3 wykonywała jedna firma Zakład Ogólnobudowlany R. Dziubiński z Chodzieży. Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego. Zadania zostały zrealizowane i potwierdzone końcowym protokołem odbioru wykonania robót.

Podczas realizacji zadania ad.1. musiały zostać wykonane nieoczekiwane dodatkowe roboty związane z instalacja elektryczna. Skucie starych tynków i odsłonięcie ścian, ujawniło istnienie wiązki kabli będących pod napięciem, nie można było również ustalić źródła ich zasilania, dlatego postanowiono o ich odcięciu i dokładnym zaizolowaniu.

4. zakupiono zestaw sprzętu nagłaśniającego

Dostawa sprzętu nagłaśniającego została zrealizowana na mocy przeprowadzonego postępowania rozeznania rynku zgodnie z ustawą Pzp. Zakupiony zestaw składa się z 4 kolumn oraz 2 kolumn tzw. odsłuchów scenicznych, mikrofonu bezprzewodowego oraz pojemnościowego oraz zestawu okablowania.

5. zakupiono wyposażenie nowo powstałej pracowni plastycznej

Wyposażenie pracowni została zrealizowana na mocy przeprowadzonego postępowania rozeznania rynku zgodnie z ustawą Pzp, zakupiono wyposażenie w ilości 12 kompletów malarskich ze sztalugami: duża stojąca i mała stołowa, 14 kompletów stołów oraz 5 zestawów do witrażu artystycznego

6. zakupiono okotarowanie sceniczne

Zestaw kotar składający się z fartucha głównego oraz zabudowanego tyłu wraz z bocznymi kotarami.

7. nadzór inwestorski

Skip to content