Dom Kultury + 2023

Ośrodek Kultury w Mirosławcu znalazł się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – 2023.
W wyniku procedury konkursowej Narodowe Centrum Kultury wyłoniło 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny, a Ośrodek Kultury zajął wysoki 16. miejsce na liście zakwalifikowanych projektów.
W ramach realizacji programu w gminie Mirosławiec przeprowadzona zostanie analiza potencjału kulturotwórczego określająca kierunek działań kulturalnych na kolejne lata.
W wybranych miejscowościach pojawi się ankieterka przeprowadzająca badania ankietowa, zorganizowane zostaną warsztaty diagnostyczne, spotkania z mieszkańcami, wywiady indywidualne i grupowe. Ośrodek Kultury w Mirosławcu zaprasza do współpracy mieszkańców gminy, lokalne stowarzyszenia i fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, sołtysów oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy zostanie ogłoszony konkurs na zorganizowanie lokalnych inicjatyw.


Serdecznie zapraszamy Was do wypełnienia ankiety!
Jest to bardzo ważny element tworzonej diagnozy. Dzięki Twojej odpowiedzi będziemy wiedzieć co jeszcze możemy dla Was zrobić, jakie macie zainteresowania, tak by „ugotować ” coś specjalnie dla WAS. Polecajcie znajomym, udostępniajcie!
ANKIETA


Jak powstaje nasze Drzewo pomysłów?

Skip to content