Dom Kultury + 2023

Ośrodek Kultury w Mirosławcu znalazł się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – 2023.
W wyniku procedury konkursowej Narodowe Centrum Kultury wyłoniło 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny, a Ośrodek Kultury zajął wysoki 16. miejsce na liście zakwalifikowanych projektów.
W ramach realizacji programu w gminie Mirosławiec przeprowadzona zostanie analiza potencjału kulturotwórczego określająca kierunek działań kulturalnych na kolejne lata.
W wybranych miejscowościach pojawi się ankieterka przeprowadzająca badania ankietowa, zorganizowane zostaną warsztaty diagnostyczne, spotkania z mieszkańcami, wywiady indywidualne i grupowe. Ośrodek Kultury w Mirosławcu zaprasza do współpracy mieszkańców gminy, lokalne stowarzyszenia i fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, sołtysów oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy zostanie ogłoszony konkurs na zorganizowanie lokalnych inicjatyw.


W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne zostało wyłonionych 6 inicjatyw z terenu gminy Mirosławiec. Poniżej pełna lista:
1/ Uskrzydlony Mirosławiec
2/ Kandydatki na żony
3/ Relaksacja dla ciała i duszy
4/ Kroki miłości – nauka tańca tango dla wszystkich
5/ Bajkowa melodia przez gminę
6/ Kreatywna wieś – warsztaty rękodzielnicze


Ośrodek Kultury w Mirosławcu zaprasza do składania wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne, realizowane w ramach projektu „W Spiżarni Kulturalnej – działaj lokalnie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2023”.

Regulamin konkursu na inicjatywy DK+ .doc    .pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wniosek konkursowy .doc .pdf

 
*** INFORMACJA ***

Posiedzenie komisji konkursowej oceniającej inicjatywy lokalne złożone przez mieszkańców gminy Mirosławiec odbędzie się 29.06.2023 r. o godz. 19:00.

Plakat informacyjny konkursu na inicjatywy lokalne w ramach projektu DK+: W spiżarni kulturalnej - działaj lokalnie


Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą działań Ośrodka Kultury w Mirosławcu opracowaną w ramach programu Dom Kultury+.


Serdecznie zapraszamy Was do wypełnienia ankiety!
Jest to bardzo ważny element tworzonej diagnozy. Dzięki Twojej odpowiedzi będziemy wiedzieć co jeszcze możemy dla Was zrobić, jakie macie zainteresowania, tak by „ugotować ” coś specjalnie dla WAS. Polecajcie znajomym, udostępniajcie!
ANKIETA


Jak powstaje nasze Drzewo pomysłów?

Skip to content