Świetlice

Godziny pracy świetlic:

Świetlica wiejska w Bronikowie

czynna: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 15.00

instruktor: Joanna Woźniak

Świetlica wiejska w Hankach

czynna: we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 15.00

instruktor: Joanna Woźniak

Świetlica wiejska w Jabłonowie

czynna: w poniedziałki i piątki w godz. 9.00 – 16.00

instruktor: Małgorzata Nicpoń

Świetlica wiejska w Jadwiżynie

czynna: w czwartki w godz. 9.00 – 15.00

instruktor: Mariola Wesołowska

Świetlica wiejska w Łowiczu Wałeckim

czynna: w środy w godz. 9.00 – 15.00

instruktor: Mariola Wesołowska

Świetlica „Skrzydlata” w Mirosławcu Górnym

czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

instruktor: Monika Deptuła

Świetlica wiejska w Orlu

czynna: we wtorki w godz. 9.00 – 16.00

instruktor: Mariola Wesołowska

Świetlica wiejska w Piecniku

czynna: we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 15.00

instruktor: Małgorzata Nicpoń

Świetlica wiejska w Próchnowie

czynna: w poniedziałki,środy i piątki w godz. 9.00 – 15.00

instruktor: Mariola Wesołowska, Małgorzata Nicpoń