Świetlice

Godziny pracy świetlic:

Świetlica wiejska w Bronikowie

poniedziałki, środy, piątki – w godz. 9:00 – 15:00

instruktor: Joanna Woźniak

 

Świetlica wiejska w Hankach

wtorki, czwartki – w godz. 9:00 – 15:00

instruktor: Joanna Woźniak

 

Świetlica wiejska w Jabłonowie

piątki – w godz. 8:00 – 15:00

instruktor: Małgorzata Nicpoń

 

Świetlica wiejska w Jadwiżynie

nieczynna

 

Świetlica wiejska w Łowiczu Wałeckim

piątki – w godz. 9:00 – 15:00

instruktor: Mariola Wesołowska

 

Świetlica miejska w Mirosławcu

nieczynna

instruktor: Monika Deptuła

 

Świetlica „Skrzydlata” w Mirosławcu Górnym

wtorki, czwartki – w godz. 9:00 – 16:00

instruktor: Monika Deptuła / Mariola Wesołowska

 

Świetlica wiejska w Orlu

nieczynna

 

Świetlica wiejska w Piecniku

wtorki, czwartki – w godz. 9:00 – 15:00

instruktor: Małgorzata Nicpoń

 

Świetlica wiejska w Próchnowie

poniedziałki, środy – w godz. 9:00 – 15:00

instruktor: Mariola Wesołowska, Małgorzata Nicpoń

 

Świetlica w Toporzyku

środy – w godz. 9:00 – 15:00

instruktor: Mariola Wesołowska, Małgorzata Nicpoń