PO RYBY

Logo_PO_RYBY1

Tytuł projektu: Dożynki Rybne 2013

Okres realizacji projektu: 31 sierpnia 2013 r.

Umowa nr: 00250-6173-SW1600089/13 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Kwota dofinansowanie: 24 325,00 z

Całkowity koszt projektu: 35 200,00 zł

Opis projektu:

W ramach operacji w dniu 31 sierpnia 2013 r. odbyła się impreza Odlotowe Dożynki Rybne 2013 dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec na terenie rekreacyjnym w Mirosławcu Górnym. wg poniższego programu:

16:00 – 16:15 – oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych oraz konkursu kulinarnego „Ryby z naszych jezior”

16:30 – 17:30 – Dożynkowa Msza święta

17:30 – wręczenie chleba dożynkowego

18:00 – 18:30 – występ zespołu ludowego „Mirosławiacy”

18:30 – 19:00 – rozstrzygnięcie konkursu na najlepsza potrawę rybną oraz najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz stoisko dożynkowe, warsztaty i quiz z edukacji ekologicznej dla uczestników dożynek pt. Czy wiem co w wodzie pluszcze?

18:30 – 19:00 – występ zespołu „Jarzębina”

19:00-19:30 – występ zespołu „Swojacy”

20:00 – 21:00 – występ zespołu kabaretu Chata rybaka – wesele

21:30- 02:00- zabawa taneczna z zespołem tanecznym Mareczky

Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców z terenu objętego LSR w szczególności Gminy Mirosławiec. Impreza była ogólnodostępna, informacje o imprezie zamieszczono na plakatach informacyjnych rozwieszonych na terenie objętym LSR, na tablicach informacyjnych na terenie LSR, na tablicach na terenie gminy Mirosławiec, jak również na stronach internetowych, portalach społecznościach.

Całość operacji utrzymana została w klimacie tradycji ludowej, co pozwoliło na promowanie lokalnych walorów kulturowych, w postaci rękodzieła i tradycyjnych pieśni ludowych, które wykonane zostały przez regionalne zespoły ludowe.

Promocją lokalnych walorów kulturowych był również przemarsz korowodu z wieńcami dożynkowymi, sołectw z gminy Mirosławiec. Korowód został poprowadzony przez zespół ludowy, ubrany w tradycyjne stroje ludowe przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów i muzyki ludowej.

Podczas dożynek odbył się również konkurs kulinarny na najlepsza potrawę rybną, który propagował tradycyjne w polskiej kuchni dania, które można przygotować na różne sposoby. W konkursie brały udział wszystkie sołectwa oraz miasto Mirosławiec. O wyniku konkursu zdecydowało głosowanie uczestników dożynek. W konkursach na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i stoisko o przyznano nagrody za I, II, III i IV miejsce. W celu uatrakcyjnienia imprezy zaproszono zespół artystyczny z programem pt. Chata rybaka – wesele.

Operacja pozytywnie wpłynęła na podniesienie i rozwój świadomości lokalnej społeczności oraz aktywizację mieszkańców gminy. Wspólna zabawa i sportowa rywalizacja przyczyniły się do wzrostu integracji społecznej, a także zaspokojenia potrzeb mieszkańców pod względem kontynuacji tradycji, jak i integracji miedzy pokoleniowej. Aspektem dodatkowym był edukacja społeczeństwa, poprzez konkursy i zabawę na temat ochrony bioróżnorodności organizmów zamieszkujących jeziora.

Skip to content