PROW 2012 – 2013

prow_logo_all

Tytuł projektu: Taneczne marzenia są do spełnienia – doposażenie świetlic gminy Mirosławiec w sprzęt nagłaśniający

Okres realizacji projektu: grudzień 2012 r. – lipiec 2013 r.

Umowa nr: UM 16-6930-UM1640960/12 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Instytucja zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kwota dofinansowania: 13 233,60 zł

Całkowity koszt projektu: 21 120,01 zł

Opis projektu:

Projekt „Taneczne marzenia są do spełnienia – doposażenie świetlic gminy Mirosławiec w sprzęt nagłaśniający” został stworzony z myślą o mieszkańcach terenów wiejskich, dla których dostęp do edukacji kulturalnej jest utrudniony. Jednak głównym celem jest integracja mieszkańców sołectw, a także stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania świetlic.

Operacja objęła swoim zasięgiem sześć świetlic wiejskich w: Hankach, Jabłonowie, Orlu, Piecniku, Bronikowie, Łowiczu Wałeckim.

Zajęcia z tańca mały na celu rozwinąć talent ruchowy i taneczny mieszkańców terenów wiejskich w tym kierunku oraz przybliżyć im jak najwięcej technik, kroków i figur tanecznych z różnych stylów tańca. Naszym celem było rozbudzenie u dzieci i młodzieży zamiłowania do tańca i otwarcie ich na różne style i techniki. Szczególny nacisk został nałożony na tańce narodowe i regionalne polskie, by pokazać ich piękno i różnorodność tańca ludowego, tak często pomijanego i niedocenianego przez Polaków. Być może pomogło to wzbudzić szacunek do kultury ludowej, wzmocni tożsamość regionalną przez naukę tańców polskich. Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi wiadomościami na temat historii tańca. Młodzież dowiedziała się również, że tańce dzielą się na kategorie i style taneczne, nauczą rozróżniać podstawowe grupy tańców w poszczególnym stylu np.: taniec towarzyski, ludowy, hip – hop, jazz. W kategorii tańców ludowych zapoznali się z wszystkimi 5 tańcami narodowymi.

Zakup sprzętu nagłaśniającego pozwolił kompleksowo rozwiązać problem nagłaśniania zajęć na świetlica wiejskich, organizowania różnorodnych imprez, zwłaszcza plenerowych organizowanych na terenach sołectw gminy Mirosławiec.

Celem zakupu wzmacniacza muzycznego z mikrofonem oraz odtwarzaczem cd/mp3 była profesjonalizacja działalności kulturalnej, zwiększenie dostępu do usług kulturalnych kierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich, wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i stworzenie warunków do organizowania przedsięwzięć kulturalnych na wyższym poziomie, o szerszym zakresie i większym znaczeniu.

Skip to content