POIiŚ / NFOŚ i GW

Tytuł projektu:  Zabezpieczenie populacji żubrów w północno – zachodniej Polsce przed presja turystyczną

Okres realizacji projektu: 21 marca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.

Umowy nr:

POIS.05.01.00-0-399/12 z dnia 21.03.2013 r.

NFOŚiGW 121/2013/Wn-50/OP-PO-PS/D z dnia 21.03.2013 r.

Instytucje zarządzające: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwoty dofinansowania: CKPŚ  – 1 295 740,00 – 85% NFOŚ i GW – 152 440,00 – 10%

Wkład własny – środki w formie dotacji celowej z gminy i miasta Mirosławiec oraz środki Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, w kwocie 76 220,00 zł – 5%

Całkowity koszt projektu: 1 524 400 zł Zakres ramowy projektu: – opracowanie dokumentacji projektowej – utworzenie Regionalnego Centrum żubra w Mirosławcu – Utworzenie punktu Informacji o żubrach w Próchnowie – powiększenie zagrody pokazowej dla żubrów w Jabłonowie – uatrakcyjnienie zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie – utworzenie punktu informacji o żubrach w leśnictwie Toporzyk – Utworzenie punktów informacji o żubrach w Ziemsku, Stobnicy i Sycowicach – organizacja konferencji międzynarodowej w dniu 5 września nt. Żubr w turystyce – popularyzacja wiedzy o żubrze – ustawienie 4 witaczy z grafiką żubra – zarządzanie projektem. Koordynator projektu: Magdalena Tracz.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o zadanie polegające na budowie dodatkowego skrzydła budynku kompleksu obsługi żubrów, wzrósł całkowity koszt projektu o 950 000 zł, z czego 807 500 zł to kwota dofinansowania z NFOŚ i GW, a 142 500 zł to wkład własny.

Dokumenty projektowe:

1. Procedury zarządzania projektem 2. Regulamin udzielania zamówień 3. Regulamin udzielania zamówień – zmiany

Zamówienia publiczne w ranch projektu:

1. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, zakup sprzętu i usługi na potrzeby projektu – Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 2 do ogłoszeniaZałącznik nr 4 do ogłoszenia Załącznik nr 5 do ogłoszeniaZałącznik nr 6 do ogłoszeniaOgłoszenie o wyborze

2. Opracowanie dokumentacji technicznej remontów Regionalnego Centrum żubra w Mirosławcu i Punktu Informacji o żubrach w Próchnowie

 3. Obsługę księgową projektu Zabezpieczenie populacji żubrów w północnozachodniej Polsce przed presją turystyczną

4. Koordynacja i prowadzenie projektu :Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presja turystyczną

5. Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu :Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną

Zaproszenia do złożenia ofertySIWZSIWZ modyfikacja 31.01.2014-1Załącznik nr 1  do SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZZałącznik nr 3  do SIWZZałącznik nr 4  do SIWZ Załącznik nr 5  do SIWZZałącznik nr 6  do SIWZZałącznik nr 7  do SIWZ Odpowiedź na pytaniaOgłoszenie o wyborze 1Ogłoszenie o wyborze 2 6. Wykonanie robót remontowo- budowlanych w ramach projektu Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną – Regionalne Centrum Żubra – I etap

7. Dostawa 150 szt. krzeseł w ramach projektu

Zaproszenia do złożenia oferty 62014POISSIWZ Załącznik nr 1  do SIWZZałącznik nr 3  do SIWZZałącznik nr 4  do SIWZZałącznik nr 5  do SIWZZałącznik nr 6  do SIWZWydłużenie terminu składania ofert –  Zawiadomienie dotyczące: wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

8. Organizacja sesji poświęconej żubrom zachodniopomorskim w ramach międzynarodowej konferencji :Żubry w turystycznym Bioregionie Mirosławiec

Zapytanie ofertowe nr 10/2014/POISzałącznik nr 3 do zapytania ofertowegozałącznik nr 4 do zapytania ofertowegoZawiadomienie dotyczące: wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej postępowania nr 10/2014/POIS

 9. Zabezpieczenie populacji żubrów w północno – zachodniej Polsce przed presją turystyczną – II etap

Ogłoszenie i zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6a do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik 9.1  do SIWZ

Załącznik nr 9.2 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10.1 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik 11.1 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ

Załącznik nr 15 do SIWZ

Załącznik nr 16 do SIWZ

Załącznik nr 17 do SIWZ

Załącznik nr 18 do SIWZ

Załącznik nr 19 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10. Dostawa i montaż 4 witaczy informacyjnych w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną”

– Zapytanie ofertowe 14/2014/POIS , Zapytanie ofertowe 14/2014/POIS

Załącznik nr 1A, – projekt witaczy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Opis doświadczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty

11. Dostawa i montaż 1 pylonu informacyjnego (tablicy informacyjnej) w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

12. Opracowanie dokumentacji techinicznej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach stałej wystawy Regionalne Centrum Żubra

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Portal Funduszy Europejskich Program Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skip to content