“DNA Wałcza” w Muzeum Ziemi Wałeckiej

http://www.okwm.pl/wp-content/uploads/2024/03/relacja-scaled.jpg

Muzeum Ziemi Wałeckiej realizuje projekt “DNA Wałcza” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci” z tego powodu będziemy prowadzić ZBIÓRKĘ obiektów.

CELE PROJEKTU
“DNA Wałcza’’ to projekt poświęcony historii mieszkańców powiatu wałeckiego, którzy po II wojnie światowej przybyli tu z różnych kierunków i powodów:
– z Kresów wschodnich (m.in. Wilno, Lwów, Korzec, Grodno) w ramach tzw. repatriacji,
– powracających z zesłania na Syberię,
– Polski Centralnej w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia,
– żołnierzy powracających z różnych frontów II wojny światowej (m.in. PSZ na zachodzie, żołnierzy walczących na Wale Pomorskim),
– jeńców uwolnionych z oflagów, stalagów i obozów koncentracyjnych,
– przesiedlonych w ramach Akcji “Wisła”.
Naszym celem jest zgromadzenie pamiątek po pierwszych osadnikach, spisanie opowieści o ich życiu oraz utworzenie Izby Pamięci w budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej, która opowie o powojennej codzienności nowych mieszkańców Wałcza i okolic.
CO ZBIERAMY?
Zabrane ze sobą przedmioty opowiadające o życiu przed i po osiedleniu na
terenie ziemi wałeckiej:
– listy, fotografie, pocztówki, dokumenty,
– dewocjonalia (obrazy z wizerunkami świętych, modlitewniki, różańce,
lichtarze, medaliki, pamiątki chrzcielne, komunijne, rzeźby itd.),
– narzędzia rolnicze,
– przedmioty codziennego użytku, meble, naczynia, zabawki,
– ubrania, obuwie, biżuteria itd.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 67 258 25 91 lub 664 922 757, lub mailowego pod adresem info@mzw.com.pl. Więcej informacji na temat realizowanego przez nas projektu można odnaleźć na stronie internetowej mzw.com.pl w zakładce https://mzw.com.pl/projekty/

Skip to content