FABRYKA AKTYWNOŚCI – projekt

Projekt FABRYKA AKTYWNOŚCI realizowany jest w okresie 01.10.2016r. – 31.08.2017r., a jego głównym celem jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna i podniesienie zdolności do zatrudnienia 48 osób (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn) biernych zawodowo powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych z terenów gmin wiejskich i miejsko–wiejskich obszaru Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 704.085,00 zł, w tym 598.472,25 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i przewiduje dla każdego uczestnika wsparcie w znalezieniu zatrudnienia: indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym oraz płatne staże u zachodniopomorskich pracodawców. Organizatorzy zapewniają: zwrot kosztów dojazdów, stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. Obecnie trwa pierwsza tura naboru do projektu. Więcej szczegółów znajduje się w załączonej informacji.
Więcej na stronie internetowej projektu: http://www.irszczecin.pl/index.php?id=281

Skip to content