Informacja ws. najmu sal OKwM

Do dnia 31.08.2020 r. nie będzie możliwe komercyjne udostępnianie sal w domu kultury, jak i sal świetlic wiejskich podlegających Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu.

Skip to content