Ogłaszamy konkurs plastyczny „Pomorze Zachodnie z (e)misją”

Ośrodek Kultury w Mirosławcu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat „Pomorze Zachodnie z (e)misją”, który jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego. Konkurs jest częścią składową projektu „Eko – festiwal Żubra 2015” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Celem konkursu jest:
– Uświadomienie zagrożeń wynikających z tzw. „niskiej emisji”,

– Uświadomienie, że zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji są poważnym problemem ekologicznym, ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym.

– Działania na rzecz podnoszenia świadomości i edukowania mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

– Rozpowszechnienie informacji oraz wiedzy na tamta źródeł dofinansowania oraz punktów, w których można uzyskać fachowe informacje.

– Kształcenie dzieci w duchu zrównoważonego rozwoju.

– Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia.

-Kształtowanie umiejętności plastycznych, rozwijanie kreatywności dzieci, inspirowanie twórczych poszukiwań.

-Promowanie proekologicznych postaw.

Regulamin konkursu

Skip to content