Rozstrzygnięcie konkursów z EkoQulturką

Stowarzyszenie EkoQulturka od maja br. realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Weź głęboki oddech” współfinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego – Wydziału Ochrony Środowiska. Partnerem w projekcie jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

Celem projektu jest zaprezentowanie na terenie BIOregionu Mirosławiec nowych programów przyczyniających się do niskiej emisji CO2, opracowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, programy wdrażane w tematyce niskiej emisji przez powiaty i gminy woj. zachodniopomorskiego, jak również programy realizowane przez tzw. zielone organizacje III sektora.
W ramach projektu „Weź głęboki oddech” zostały ogłoszone dwa konkursy: plastyczny na plakat „Pomorze Zachodnie z (e)misją” i na spot promujący wybrany rodzaj programu skierowanego na nisko emisyjność CO2 „Zachodniopomorskie z (e)misją”.
Poniżej przedstawiamy wyciągi z protokołów obrad komisji.
(…) „Pomorze Zachodnie z (e)misją”
Dnia 30 września 2014 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: Grażyna Muzyka, Barbara Antochowska, Anna Kasperska – Czech, Joanna Jońska.
Ma adres stowarzyszenia EkoQulturka wpłynęło 16 prac.
Komisja oceniając pomysłowość, nowatorstwo w podejściu do tematu, technikę, zwięzłe ujęcie tematu, estetykę wykonania, wartość merytoryczną pracy, oryginalność i wkład pracy postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce Małgorzata Piętka –świetlica osiedlowa „Skrzydlata” Mirosławiec Górny
II miejsce Wiktoria Zając – świetlica wiejska w Jabłonowie
III miejsce Julia Macińska – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Budzistowo (..)
(…) „Zachodniopomorskie z (e)misją”
Dnia 30 września 2014 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: Artur Muzyka, Katarzyna Mazur, Katarzyna Zajączkowska, Joanna Jońska.
Ma adres stowarzyszenia EkoQulturka wpłynęło 0 prac.
Tym samym komisja nie przyznała nagród. (…)

Zwycięzcom konkursu plastycznego gratulujemy!

Skip to content