Wideokonferencja ze Stadt Friedland w ramach projektu „partnerstwo w obliczu epidemii”

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Realizacja projektu pozwala na podtrzymanie kontaktów i wymianę doświadczeń z miastem Stadt Friedland – niemieckim partnerem Gminy i Miasta Mirosławiec.

Jednym z założeń projektu jest organizacja 4 wideokonferencji, podczas których przedstawiciele obu miast wymieniają się informacjami na temat przebiegu epidemii, podejmowanych działań, dobrych praktyk oraz trudności, z jakimi spotykają się mieszkańcy. W realizację projektu zaangażowane są  szkoły, przedszkole, MGOPS, Ośrodek Kultury w Mirosławcu, jednostki OSP oraz ZECWiK. Wspólne rozmowy obejmują tematy związane z obostrzeniami w naszych krajach, trudnościami dotyczącymi m.in. służby zdrowia, działaniami służb bezpieczeństwa, edukacją, opieką nad małymi dziećmi, opieką i wsparciem seniorów, gospodarce odpadami. Za nami pierwsze wideokonferencje, które odbyły się  odbyła się 4 i 5  lutego 2021 r., kolejne dwie odbędą się w ciągu najbliższych 2 tygodni.  

Projekt  jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Gmina Mirosławiec pozyskała ze środków unijnych 42 128,66 Euro, co stanowi 85% wartości projektu. Środki Gmina Mirosławiec przeznaczyła na zakup sprzętu do organizacji wideokonferencji oraz zakup środków i sprzętu, które pozwolą na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i tym samym zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, a  także osób, które odwiedzą Mirosławiec  w celach turystycznych. 

Dziękujemy uczestnikom z jednostek gminy Mirosławiec, a także uczestnikom z partnerskiego miasta Stadt Friedland za zaangażowanie w przygotowanie materiałów i udział  w dyskusji.  Wierzymy, że realizacja projektu i obecne spotkania online pozwolą podtrzymać naszą współpracę i podjąć kolejne wspólne działania po zakończeniu epidemii.

Logotyp Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
Skip to content