Wycieczka do Poznania – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zapraszamy! Zapraszamy! Kto chętny na wycieczkę do Poznania?

Termin wycieczki: 20 lipca 2022 r.
Przewidywany czas trwania wycieczki: 8:00 – 19:00
Koszt wycieczki: 120,00 zł / 1 osoba
Zgłoszenia i płatność: osobiście w OKwM do dnia 18 lipca br.

Skip to content